KMETIJA MAJCEN

INVESTICIJE

1.

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, je izdala pozitivno odločbo, oddano prijavo na Javnem razpisu za ukrep 112: Pomoč mladim prevzemnikom.

Povzetek:

Milošu Majcnu, Šentjanž 64, 8297 Šentjanž, KMG-MID: 100364887, se odobrijo nepovratna sredstva iz programa razvoja podeželja, sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ukrep Pomoč mladim prevzemnikom za leto 2011 za obdobje 20072013.

Cilji:

Ob privzemu kmetije od očeta in mame je moj cilj posodobiti, robotizirati ter povečati proizvedeno letno količino mleka. Moj cilj je tudi zgraditi svojo lastno mlekarno z ovalnim žigom za predelavo domačega kravjega svežega mleka v mlečne izdelke. Cilj pa mi je tudi biti dober gospodar, uspešen in ponosen kmet.

2.

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, je izdala pozitivno odločbo, oddano prijavo na Javnem razpisu za dodeljena sredstva iz naslova ukrepa 121: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe mladih prevzemnikov kmetij.

Milošu Majcnu, Šentjanž 64, 8297 Šentjanž, KMG-MID: 100364887, se odobrijo nepovratna sredstva kot prejemniku finančnih sredstev iz naslova ukrepa 121: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe mladih prevzemnikov kmetij za leto 2013 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije. Aktivnost je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Povzetek:

Miloš Majcen, Šentjanž 64, 8297 Šentjanž, KMG-MID: 100364887 sem prejel pozitivno odločbo o dodelitvi finančnih sredstev iz ukrepa 121: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe mladih prevzemnikov kmetij. Posodobitev se je izvajala na celotni kmetiji kot gradbena in obrtniška dela (koritasti silos, nova gradnja hleva, rekonstrukcija starega dela hleva ter nova gradnja ločene povozne gnojne jame z gnojiščem), ureditev dvorišča, nakup kmetijskih strojev, hlevske opreme in nakup kmetijskih zemljišč.

Cilji:

Cilj naložbe je posodobitev celotne kmetije in obsega povečanje staleža živali, izgradnjo hleva po najvišjih standardih saj želim, da imajo živali najboljše pogoje in počutje (lateks ležišča, večja korita z vodo, viseče električno čohalo …). Moj cilj je tudi olajšati obseg kmečkih opravil v hlevu, zato smo investirali tudi v robotizacijo hleva, od robotske molže do samodejnega čiščenja blatnega hodnika. Želel sem tudi doseči ločevanje gnojevke, kar pomeni, da se ločujeta trdi in tekoči del gnojevke. S tem smo dosegli manj amonijaka v hlevu, zato pa ostane več amonijaka v separirani gnojevki za rastline. Z nakupom samohodnega krmnega voza smo pridobili večjo konzumacijo pri živalih in posledično večjo proizvodnjo mleka ter bolj zdrave živali, seveda pa si bomo olajšali tudi fizično delo pri vsakodnevnem krmljenju živali. Z nakupom dvoriščnega nakladača smo si olajšali delo pri premikanju surovin, krme, gnoja … Z nakupom kmetijskih strojev za seneno linijo (kosilnice in zgrabljalnika) pa smo povečali zmogljivost spravila na dan. Z nakupom trosilnika za NPK gnojila, česala in razmetovalca silaže v silosu pa smo postali neodvisno od strojnih uslug. Ureditev dvorišča okrog hleva pa je seveda nujno potrebna, saj je cilj vedno urejena okolica, pa čeprav smo na kmetiji. Cilj investicije so ohranjanje in urejenost podeželja, konkurenčnost kmetije, ter lažje in hitrejše opravljanje del tako v hlevu kakor delo na njivah in travnikih.

Investicija zajema:

  1. Gradbena in obrtniška dela (gradnja novega hleva za krave molznice, rekonstrukcija hleva za plemenske telice, nova gradnja koritastega silosa, gradnja nova gnojne jame z gnojiščem ter ureditev dvorišča.)
  2. Hlevska oprema (robot za molžo, pehalo za čiščenje blatnega hodnika,viseči čohali za krave molznice, večja korita za vodo, lateks ležišča, varnostne krmne pregrade, ležišča in avtomat za napajanje telet z mlekom v prahu, črpalka za gnojevko, separator gnojevke ter mešalo gnojevke)

3.Kmetijski stoji (samohodni krmni voz, dvoriščni nakladalnik, twin zgrabljalnik, diskasta bočna in čelna kosilnica z gnetilnikom, česalo, trosilnik za NPK gnojila, razmetovalec silaže, zajemalka za razsuti tovor, zajemalka z zapiralom, krtača za pometanje)

  1. Nakup kmetijskih zemljišč
  2. Splošni stroški

3.

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, je izdala pozitivno odločbo, oddano prijavo na Javnem razpisu za Podukrep 4.2: Podpora za naložbo v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2014–2020.

Miloš Majcen, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Šentjanž 64, 8297 Šentjanž, sem prejemnik finančnih sredstev iz naslova Podukrepa 4.2: Podpora za naložbo v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 20142020. Aktivnost je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Povzetek:

Miloš Majcen, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Šentjanž 64, 8297 Šentjanž, sem prijel pozitivno odločbo o dodelitvi finančnih sredstev za naložbo v izgradnjo sirarskih prostorov, nakup sirarske opreme in lovilec maščobe z čistilno napravo.

Cilji:

Cilj izgradnje sirarne z ovalnim žigom je predvsem celotna predelava domačega svežega kravjega mleka v sveže mlečne izdelke, s čimer ustvarimo dodano vrednost domačemu, z naporom pridobljenemu mleku, saj spadamo pod gorsko kmetijo – kmetijo z omejenimi dejavniki z veliko strminami težko obdelovalnih površin. Cilji investicije so: ohranjanje in urejenost podeželja, konkurenčnost kmetije, ponudba svežih domačih mlečnih izdelkov tudi v mestih s pomočjo trgovskih verig, ter pridobitev novih delovnih mest na kmetiji.

Investicija zajema:

  1. Gradbeno-obrtniška dela v objektu sirarne

(izdelava tlakov, predelnih sten med prostori ter izgradnja hladilnice)

  1. Gradbeno-obrtniška dela zunaj sirarne

(postavitev priklop lovilca maščob in čistilne naprave)

  1. Sirarska oprema

(pasterizatorja, polnilna linija tekočih izdelkov, vakuumirka, pomivalni stroj, pralno korito, penomat, hladilnik in zmrzovalnik, oprema hladilnice, sirarski modeli, premični bazeni ter premična sirarska miza)

4. Splošni stroški

4.

PODUKREP M 4.2.: PODPORA ZA NALOŽBE V PREDELAVO, TRŽENJE OZIROMA RAZVOJ KMETIJSKIH PROIZVODOV.

Novogradnja prostorov za predelavo mleka govedi in nakup pripadajoče opreme ter novogradnja čistilne naprave.

PRDUKREP M 4.2: NALOŽBA V NAKUP SIRARSKE OPREME PO ODLOČBI ŠT. 33141-16/2019/3

Evropske komisijA, namenjenA Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja

PRP 2014–2020